ארכיון

רשומות עם התג ‘יוניקסת לינוקס’

נטרול או סיום תוכניות במערכות UNIX או Linux

במדריך זה נלמד איך ניתן לנטרל או לסיים תוכניות במערכות UNIX או Linux.

Linux וכל שאר מערכות ה-UNIX מגיעות פקודות נטרול. פקודות הנטרול שולחות אות ספציפי(כמו נטרול תהליך) לתהליך ספציפי או לתהליך קבוצתי.

אם האות לא מפורט, אות ה-TERAM נשלח.

נטרול תהליכים עם שימוש בפקודת Kill בLinux/UNIX

פקודת הנטרול עובדת תחת הLinux, BSD וה-UNIX כמו מערכות הפעלה.

שלב ראשון: מציאת ה-PID של התהליך(מזהה התהליך)

השתמשו בפקודת ps או pidof בכדי למצוא את מזהה התהליך(PID). תחביר:

ps aux | grep processname
pidof processname

processname = שם התהליך.

ps aux | grep httpd

הפלט אמור להיראות בערך ככה:

root   8886 0.0 0.7 32276 15660 ?    Ss  00:11  0:00 /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
apache  17312 1.4 0.8 35436 18240 ?    S  00:43  0:03 /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
apache  17751 1.1 0.8 35548 18536 ?    S  00:45  0:01 /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
apache  17755 1.2 0.8 35200 17908 ?    S  00:45  0:01 /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
apache  17831 1.0 0.8 34556 17544 ?    S  00:46  0:00 /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
apache  17927 1.2 0.7 33804 16492 ?    S  00:46  0:00 /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
apache  17929 2.0 0.7 33620 16408 ?    S  00:46  0:00 /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
apache  17935 2.1 0.8 34588 17324 ?    S  00:46  0:00 /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
apache  17990 2.3 0.8 34516 17256 ?    S  00:47  0:00 /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
apache  18000 1.3 0.8 33928 16608 ?    S  00:47  0:00 /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
apache  18055 2.1 0.7 33580 16224 ?    S  00:47  0:00 /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
apache  18056 0.0 0.6 32276 14152 ?    S  00:47  0:00 /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
apache  18057 8.6 0.7 33572 16336 ?    S  00:47  0:00 /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
apache  18061 2.7 0.8 33932 16560 ?    S  00:47  0:00 /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
apache  18062 0.0 0.7 32784 14660 ?    S  00:47  0:00 /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
apache  18063 0.0 0.6 32276 14184 ?    S  00:47  0:00 /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
apache  18064 1.7 0.7 33480 16112 ?    S  00:47  0:00 /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
apache  18079 0.0 0.7 32784 14528 ?    S  00:47  0:00 /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
apache  18082 0.0 0.6 32276 14136 ?    S  00:47  0:00 /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
apache  18083 0.0 0.7 33572 16204 ?    S  00:47  0:00 /usr/sbin/httpd -k start -DSSL
root   18086 0.0 0.0  3940  720 pts/1  R+  00:47  0:00 grep httpd

או השתמשו בפקודת pidof שאמורה למצוא את מזהה התהליך(ID) של תוכנית רצה:

pidof httpd

הפלט צריך להיראות ככה:

18414 18408 18257 18256 18205 18100 18083 18079 18063 17935 17312 8886

שלב שני: נטרול התהליך ע"י שימוש בPID-(מזהה התהליך)

הפקודה הזו מציגה את ה-PID של התהליך (httpd (8886. עכשיו ננטרל את התהליך על ידי שימוש ב-PID הזה:

kill 8886

אך ניתן גם דרך:

kill -9 8886

איפה ש,

-9 סימון מיוחד לנטרול תהליך, אשר ינטרל אותו.

דוגמאות לפקודות killall

אל תשתמשו בפקודות killall במערכת UNIX (פקודה לLinux בלבד).
אתם יכולים להשתמש בפקודות killall. פקודת killall מנטרלת תהליכים לפי השם(לא נדרש מזהה התהליך – PID):

killall -9 httpd

נטרול התהליך mysqld:

killall -9 mysqld

בהצלחה!